Er ligt een brede behoefte

Het eerste dat ons opviel op de toerustingsavond over Growing Young van 5 november was de opkomst. Er waren meer dan 30 jeugdleiders en (jeugd)ambtsdragers uit meer dan acht verschillende Alphense kerken afgekomen op deze toerustingsavond over het onderzoek van Growing Young. Aan het begin van de avond hebben we ook even gepeild wat de behoefte of leervraag was van mensen: wat het meest terugkwam, was enerzijds de behoefte aan een inhoudelijk verhaal over hoe de jeugd een plaats heeft en/of meer kan krijgen in de kerk en anderzijds ook de praktische tools daarvoor.

Jong Alphen | Delen is meer

De opzet van de avond

De indeling van de toerustingsavond was afwisselend. Na een korte introductie van het onderzoek Growing Young volgde steeds een korte, inhoudelijke bespreking van drie kernprincipes. Hierna kregen de aanwezigen in de workshops de gelegenheid om heel concreet aan de slag te gaan aan de hand van enkele vragen, werkvormen en/of stellingen.

Ontmoeting doet wonderen

Vooral tijdens en door deze workshops kwam naar voren dat een belangrijke eerste stap in toerusting is om elkaars verhalen te horen. Het uitwisselen van ervaringen, gevoelens, angsten maar ook successen door verschillende mensen uit verschillende kerken werd als zinvol ervaren. Het in gesprek zijn, delen van wat goed gaat en wat aandacht verdient, helpt om de ander en jezelf beter te begrijpen.

Sneltreinvaart

Het leidt te ver om hier alles wat besproken is, opnieuw te noemen. De gedeelde verhalen en geleerde lessen zijn meegenomen door degenen die aanwezig waren tijdens deze avond. Daarnaast was het bespreken én verwerken van de zes kernprincipes die in Growing Young besproken worden, wat hoog gegrepen voor één avond. Het tempo van de presentatie van de principes zelf lag hoog; er kon zeker meer tijd aan besteed worden. Wil je de hand-outs van deze avond hebben voor persoonlijk gebruik? Laat het ons even weten via info@jongalphen.nl, dan sturen we ze naar je toe.

Wordt vervolgd…

In de terugkoppeling van de toerustingsavond bleek dat er behoefte is om vaker dit gesprek te voeren. We proberen om voor juni een moment te prikken waarop we verder in gesprek gaan over deze thematiek. Je kunt dan zelf jouw vragen/lessen opsturen zodat we die kunnen meenemen in de voorbereiding. Wil je toch wat meer inhoudelijk lezen over Growing Young? Check dan deze blog van LEF Navigators of koop het boek.

Wil je sowieso op de hoogte blijven van het vervolg op deze toerustingsavond?

Schrijf je dan hier in voor de mailing van Jong Alphen.